PRZEŚLIJ WNIOSEK APLIKACYJNY

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon

Szpital Tymczasowy

Stanowisko

Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przekazanych w formularzu oraz załączonych dokumentach przez podmiot prowadzący szpital tymczasowy w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w szpitalu tymczasowym. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie poprzez przekazanie żądania listownie na adres wskazany w klauzuli informacyjnej lub na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, lub przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną (pobierz klauzulę)

ODŚWIEŻ OBRAZEK

Weryfikacja formularza:

Rozmiar załącznika nie może przekraczać 20 MB. Dozwolone rozszerzenia pliku załącznika to: pdf, png, jpg, jpeg, doc, docx. Dozwolone znaki w nazwie pliku to litery małe i duże, cyfry, znak spacji, znaki specjalne tzn. _.-()[]{}